(Ne)zapálení manažeři

Jaká je vaše zkušenost s přechodem přes žhavé uhlíky?

Petr Janák
ředitel lidských zdrojů Home Credit

Cítil jsem teplo, ale bolest se neobjevila. To hlavní, co mě firewalking naučil, je, že pokud se člověk rozhodne, má se vydat na cestu, i když ta cesta vypadá neschůdně.

Martina Lovčíková
obchodní ředitelka CCS České společnosti pro platební karty

Věřila jsem, že přejít je možné, a tak jsem prostě přešla. Z té zkušenosti podle mě člověk čerpá, aniž by si to uvědomoval.

Marek Macura
majitel společnosti Flexi Reality

Přechod přes oheň je moje srdeční záležitost. To uhlí člověku názorně předvede, že ho omezuje jen jeho vlastní mysl.

Roman Stupka
CEO Eta

Chtělo se mi létat a svět mi ležel u nohou. Problémy od té doby chápu ještě více jako výzvy pro hledání řešení. Jsem mnohem otevřenější podnětům z okolí a optimističtější.

Miloš Toman
ředitel úseku firemních center Slovenské spořitelny

Věděl jsem, že když budu koncentrovaný, zvládnu to. Pak se dostavil vítězný pocit. A tak jsem si to ještě dvakrát zopakoval.

Kateřina Wheeler
ředitelka Euro RSCG Prague

V okamžiku, kdy jsem se rozhodovala, jestli půjdu, nebo ne, jsem našla hodně pokory. Pocit, který přišel s rozhodnutím vykročit, byl potom nádherný. Oheň mě vůbec nepálil, přestože jsem šla pomalu.

Zvuky bubnů dozněly, na louce se rozhostilo ticho. Tmu ruší jen rudě žhnoucí pás. Ze skupinky bosých lidí se oddělí první muž. Rozhodně vstoupí na uhlíky a pomalu přes ně přejde.

Tohle není scénka vytržená ze šamanského rituálu a po rozžhaveném uhlí si nevyšlapuje čaroděj. Je to top manažer na teambuildingové akci.

Pryč jsou časy motokár a paintballu, oblíbené to radovánky teambuildingů. Firmy hledají další netradiční možnosti rozptýlení. Do módy se dostává tisíce let starý rituál - chůze po rozžhavených uhlících (firewalking).