Když paní Irena opouštěla svůj pražský byt, vypadalo všechno růžově. Penzi bude trávit v zeleni, klidu a s minimem nákladů. Byt v domě s majitelem přenechala synovi. Sama si pronajala pohodlný malý byt v klidném Berouně. »Vůbec mi nedošlo, na jak tenký led jsem vykročila,« říká.

V očích úřadů se ze dne na den stala bezdomovcem. Z pražského bytu se musela odhlásit a majitel berounského bytu do nájemní smlouvy zanesl ustanovení, které Ireně výslovně zakazuje, aby se do jeho bytu trvale přihlásila.

»Potřebovala jsem chodit ke zdejší obvodní lékařce, a tak mi nezbylo, než se přihlásit na obecním úřadu,« stýská si penzistka. Není to jediná potíž, s níž se musela Irena vyrovnat. Na adresu trvalého bydliště - tedy na úřad - jí chodí účty, upomínky, soudní obsílky nebo zprávy z finančního úřadu.

»Bezdomovci« sice mohou na příslušné poště zažádat o doručování na adresu pronajatého bytu, nicméně limity tohoto řešení jsou očividné. Například obsílka od soudu skončí na staré adrese. Zatímco neúspěšnému podnikateli, který zametá stopy před svými dlužníky a soudními obsílkami, se trvalá adresa na obecním úřadě hodí, Ireně komplikuje život.

Její případ rozhodně není ojedinělý. Majitelé bytů se trvale přihlášených nájemníků bojí. Nejčastěji jako důvod uvádějí hrozbu, že do pronajatého bytu přijde exekutor, když nájemník »naseká« dluhy.

Tento fakt si ověřil i Ekonom. Ze dvacítky náhodně oslovených nájemců byl trvale přihlášen na adrese pronajatého bytu pouze jeden. »Majitelé bytu jsou Italové,« vysvětluje důvod benevolence svých domácích grafička Zdena.

Soudě podle zkušeností realitních kanceláří liší se míra obezřelosti domácích pánů podle regionů. »Odhadem se může jednat o polovinu majitelů, kteří nechtějí povolit trvalé bydliště nájemníkům,« shodně tvrdí moravští regionální manažeři realitní kanceláře Sting.

Naproti tomu ředitel ústecké kanceláře RE/MAX Synergy Milan Vršecký mluví o dvou z pěti případů. Miroslav Jonáš z celostátních M&M Reality už o dvou třetinách a Otakar Šmíd z AAAReality dokonce o 90 procentech pronajímatelů, kteří se jistí zákazem trvalého bydliště pro své nájemníky.

Zástupy skryté ve stínu

Zcela přesnou evidenci armády neviditelných bezdomovců si žádný úřad nevede. Týdeník Ekonom se nicméně dopracoval k více než půl milionu lidí.

Tolik občanů je trvale přihlášených na ohlašovnách obecních a městských úřadů, vyplývá z údajů, které na žádost Ekonomu zpracovalo ministerstvo vnitra. Mezi těmito lidmi jsou jak nájemníci bez trvalého bydliště, tak skuteční lidé bez domova i podnikatelé, kteří se na úřad hlásí, aby utekli před dluhy a exekutory.

»Údaje jsou také částečně zkresleny - nejlépe je to vidět u statutárního města Brna - tím, že na ohlašovnách mají trvalý pobyt "na věčné časy" i naši občané, kteří bydlí v zahraničí,« upozorňuje Leoš Marvan z ministerstva.

Když se data očistí od podobných případů, nejvíce lidí je trvale přihlášeno na městských úřadech velkých měst, vede přirozeně Praha. Z okresů je to Chomutov, Karlovy Vary a Sokolov.

»Jsem přihlášená u své tety v Českých Budějovicích a manžel u rodičů v Blansku,« přibližuje jiné, také běžné řešení problému trvalého bydliště bankéřka Jana. Pronajali si sice už před třemi lety mezonetový byt v centru Brna, ale právně bydlí někde jinde. Co na tom, že mezitím se jim narodily dvě děti.

»Pro majitelku bytu je to spíše důvod navíc pro to, aby nám přihlášení nepovolila,« myslí si Jana.

Pevný bod v našem vesmíru

K čemu je vůbec trvalé bydliště dobré, kdo je dnes potřebuje k životu? Není to jen pozapomenutý zbytek socialistické byrokracie? Listina základních práv a svobod přece zaručuje všem občanům svobodu pohybu.

Pravdou však je, že místo trvalého pobytu patří k základním identifikačním osobním údajům, které každý člověk používá prakticky každodenně. Potřebuje je na poště, v bance, při hledání zaměstnání i při jakémkoli jednání s úřady.

Místem trvalého pobytu se řídí příslušnost ke správním a finančním úřadům, je rozhodující i pro určení toho, na který soud se lidé musejí obrátit při svých občanských i trestních sporech.

Zákon o evidenci obyvatel proto stanoví, že místo trvalého pobytu musí mít každý občan České republiky. Lidé, kterým zaniklo užívací právo k objektu či bytu, které dosud měli zapsány jako místo trvalého pobytu, se podle zákona musejí zaevidovat na městském nebo obecním úřadu.

Do jedné party s opravdovými lidmi bez domova se tak nuceně dostávají i lidé, kteří stejně jako paní Irena střechu nad hlavou mají.

Majitelé se bojí zbytečně

Problémy nájemníků, kterým majitelé nedovolují přihlásit se do jejich bytů, jsou přitom vlastně zbytečné. »Trvalý pobyt, přestože může mít pro praktický život významné důsledky, je totiž toliko administrativním údajem, který nájemci žádné právo k užívání bytu nezajistí,« tvrdí právník Jakub Tomšej z advokátní kanceláře CMS Cameron McKenna. Jakmile doba nájmu uplyne, může být nájemce z bytu vystěhován bez ohledu na to, že v něm má trvalý pobyt.

Navíc je odhlášení nájemníka s »trvalým pobytem« velice jednoduché. Stačí na to jedna návštěva majitele bytu na příslušném úřadu s evidencí obyvatel, kde vyplní formulář.

»Hodně lidí si myslí, že k hlášení trvalého pobytu potřebuje výslovný souhlas pronajímatele. Přitom stačí na ohlašovně předložit nájemní smlouvu, která dokládá oprávněnost užívání bytu,« naráží Jakub Tomšej na častý důvod stesků »falešných bezdomovců«.

Opírá se o paragrafy zákona o evidenci obyvatel, praxi několika pražských a brněnských obvodů i stanovisko ministerstva vnitra.

Profesionální neplatiči

Nicméně každá mince má svůj rub. Proč se tedy majitelé bytů bojí trvale přihlášených nájemců? Jsou pro ně opravdu nebezpečím a hrozbou? Komplikace mohou skutečně nastat, pokud si nájemce sám svůj trvalý pobyt nepřehlásí poté, co byt opustí.

V místě trvalého pobytu ho totiž může hledat i exekutor. Toho nezastaví ani nové jméno na zvonku či dveřích. Zabaví dražší předměty, které v bytě najde, aniž by zjišťoval, komu počítač nebo plazmová televize patří.

Jiní majitelé nechtějí prostřednictvím trvale přihlášených lidí upozorňovat na svůj někdy nelegální bytový byznys finanční úřad. Příjmy z pronájmu totiž podléhají dani z příjmů.

Když zdůvodňuje nechuť majitelů k přihlašování nájemníků, upozorňuje Aneta Červenková, tisková mluvčí Občanského sdružení majitelů domů, bytů a nemovitostí, na potíže, které má stále větší počet majitelů nemovitostí s profesionálními neplatiči nájemného.

»Podvodník podepíše smlouvu, zaplatí první nájem a kauci, ale už neplatí ani první splátku nájmu. Dát mu zákonnou výpověď je však možné až po třech nezaplacených nájmech se službami,« vysvětluje. Nejdůležitější pojistku proto tvoří termínované nájemní smlouvy.

Kdo se pak může divit vlastníkovi bytu, který se po takové zkušenosti zdráhá nájemníkovi umožnit trvalý pobyt? »Nakonec vždycky nejvíc záleží na tom, jaký je vztah mezi majitelem bytu a nájemníkem,« tvrdí Červenková.

Jak bude zákopová válka mezi majiteli a nájemníky pokračovat? Nedůvěra majitelů k trvale přihlášeným nájemníkům se hned tak nezmění. Ať už zákony říkají cokoli. Spíše se změní postoj veřejnosti a bydlení na obecním úřadě se stane běžnou věcí.

(Viz též komentář)

Marie Lucová


Majitelé versus nájemníci

- K užívání bytu, rodinného domu nebo třeba pokoje na ubytovně opravňuje jen nájemní smlouva. Není nutné, aby si zde nájemce zařizoval trvalý pobyt vyznačený v občanském průkazu.
- Nicméně pokud nájemník po trvalém bydlišti na této adrese touží, nepotřebuje k tomu získat výslovný souhlas pronajímatele. Stačí nájemní smlouva.
- Z pohledu práva je postavení nájemců v obecních bytech totožné s postavením nájemců v bytech v soukromém vlastnictví.
- Výpovědní lhůta z pronajatého bytu činí nejméně tři měsíce. Musí být písemná a obsahovat termín uplynutí výpovědní lhůty a u pronajímatele i výpovědní důvod.
- V nájemních smlouvách se objevuje mnoho příkazů a omezení, které jsou pro nájemníky v obecních bytech takřka nemyslitelné. Počínaje předem složenou kaucí a konče zákazem návštěv nebo chováním domácích zvířat.

1/2 milionu
Zhruba tolik lidí v Česku papírově »bydlí« na úřadech.

Valná část lidí, kteří žijí v pronajatých bytech u soukromých majitelů, nemá šanci nahlásit si v bytě trvalé bydliště.

Majitelé domů nevidí rádi, když se nájemník na úřadě »přiváže« k jejich nemovitosti. Obávají se exekutorů.

 

Sem přijde exekutor jen těžko. Část lidí, kteří oficiálně »žijí« na úřadech, tímto způsobem utíká před svými dluhy.

Foto: Profimedia.cz