Lobbing se stává běžnou součástí naší politické kultury. Jaký je jeho význam? Je to jeden z procesů, které ovlivňují veřejné mínění a politické...